Anseye Pou Ayiti

319

Jodi a, Anseye Pou Ayiti (APA) lanse yon kanpay pou don. Avèk John Legend, nou mande w pou kanpe an solidarite avèk mouvman nou an ann Ayiti. Jiska 30 avril, chak don double (egzanp: $50 vin $100!). Chak don pra l ede nou rive jwenn objektif nou – pou elèv yo, pou peyi nou!

Today, Anseye Pou Ayiti (APA) launches a 3-week matching gift campaign, and we ask you to stand in solidarity with our movement in Haiti. Grammy Award winner singer-songwriter John Legend stands with APA – here’s why! Do YOU stand with APA? Now through April 30, each donation is doubled (for instance, $50 becomes $100!) due to a generous matching grant. Double your impact today! Every single donation will make a difference and help us reach our campaign goal of $10,000 – for the students, for our nation!

#IStandWithAPA #Haiti #Ayiti #TeachForAll Echoing Green